Carola D'Hondt

Logopediste

Ik ben Carola D’Hondt. Toen ik in 2009 afstudeerde aan de Arteveldehogeschool wilde ik eerst nog wat meer kennis opdoen over de aanbreng van lezen, spelling en rekenen in de klas. Een opleiding tot bachelor in het lager onderwijs was voor mij dan ook een logische keuze. Ik ging aan de slag als leerkracht en deed heel wat ervaring op in verschillende scholen. Ondertussen deed ik ervaring op in een zelfstandige groepspraktijk en begon ik een eigen praktijk.

Zowel tijdens mijn opleiding als erna wilde ik me bijscholen om leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen beter te vatten. 

Kernwoorden: 

  • hartelijk
  • gedreven
  • empathisch

Opleiding

Arteveldehogeschool

Diploma bachelor in de logopedie

Diploma bachelor in het lager onderwijs

Bijscholingen

2007   Nederlands met gebaren

2008   Vlaamse Vragenlijst voor Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK): een betrouwbaar instrument voor de diagnose van DCD – SIG

2008   DCD en aanverwante stoornissen – SIG

2008   30’ VVL Congres, thema: therapie

2010   Eerste Hulp bij Opvoeden: Over-leven met leer- en ontwikkelingsproblemen – Arteveldehogeschool

2010   Multiprobleemgezinnen en kansarmoede – Arteveldehogeschool

2012   Talentontdekking en talentontwikkeling

2013   Handelingsgericht werken: Meervoudige intelligentie en de leerkracht doet er toe!

2015   Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2015   Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016   Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016   Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016   Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016   Trainingscursus Typ10

2016   Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde – Kwec

2016   Rekenzwakke kinderen leren omgaan met meten en metend rekenen o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016   Logopediadag:

  • Logopedisch onderzoek en behandeling bij het ‘verhaspelen van lange woorden’ bij kinderen
  • De myobox van MTRL
  • Die vervelende tongpunt-r

2016   Voorstelling test meten en metend rekenen en begrijpend lezen – Arteveldehogeschool

2017   Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen – SIG

2017   Kinderheesheid – SIG

2018   Praktische Cursus Technisch Lezen – Kwec

2018   Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3/ Hoofdrekenen met en zonder brug – SIG

2018   Infosessie compenserende software voor lees- en leermoeilijkheden – Modem

2019   Basiscursus PROMPT – SIG

2019   Symposium ouderbegeleiding – VVL

2020   Webinar ‘Starten met telelogopedie’ – D-teach training

2020   Webinar ‘Lax Vox’ – Stephanie Krüse

2020   Webinar ‘Rekenen op afstand’ – Hilde Heuninck – SIG

2020   Webinar 'Preventieve aanpak leesproblemen' - Lexima

2020   Webinar ‘Hoe herken je toekomstige leesproblemen?’ – Thomas More

2020   Webinar 'Rol van executieve functies bij leren lezen' - Thomas More

2020   Coach voor de leermethode ‘Ik leer anders’ – beelddenken – Opleidingscentrum ‘Ik leer anders’ – Nederland  

2020   Lanceringsmoment SKO (SpraakKlankOnderzoek)

2020   Webinar 'Tongriemproblematiek' - VVL

2020   Online themadag - 'Dyscalculie, een problematiek die blijft tellen' - SIG

2020   Webinar 'CELF-V-training' - VVL

2021    Webinar 'Spelmateriaal in functie van zinsbouw' - De Speelbode

2021    Webinar 'Spelmateriaal in functie van rekenen' - De Speelbode

2021    Heesheid bij kinderen - Vives

2021    Webinar 'AlDeQ-NL': Screen de moedertaal van meertalige kinderen - Thomas More Hogeschool

2021    Workshop Het aanvankelijk rekenproces tot 20 - Ijsbergrekenen - Leerstudio

2021    Voorbereidende rekenvaardigheden - Arteveldehogeschool

2021    Webinar Redactiesommen, een lastig verhaal? 

2021    Frans in un deux trois - Kant-en-klaar oefenprogramma voor kinderen en jongeren met dyslexie - SIG

2021    Functioneel lezen - Arteveldehogeschool

2022   Workshop Rekenonderwijs voor kleuters als ideale start - Ijsbergrekenen - Leerstudio

2022   Praktijkdag dyscalculie - Daar kan je op rekenen! - SIG

2022   Inleefdag TOS - BuBaO Spermalie - de Kade

2022 - 2024 Postgraduaat 'Leerstoornissen' - Thomas More

2023   Congres VVL