Welkom


Welkom op de site van UP-StaP, praktijk voor logopedie.

Hier kan je wat meer info vinden over de praktijk en ons team. Je vindt er ook algemene informatie over verschillende stoornissen, hoe een logopedische therapie kan opgestart worden en de tarieven voor logopedische therapie. Verder is er ook een pagina met contactgegevens en een link naar onze Facebookpagina.


Woordwolk

What's in a name...


UP-StaP heeft verschillende betekenissen:

  • opstap: Wij willen graag een opstapje zijn naar het zelfstandig functioneren op verschillende domeinen.
  • op stap: We gaan samen op stap, we leggen samen deze weg af.
  • StaP: Staden Praktijk
  • Sta: Het is de bedoeling dat je na de therapieperiode vol zelfvertrouwen kan zeggen: ‘Ik STA er weer.’
  • UP: De West-Vlaamse variant van op, omdat we tenslotte in West-Vlaanderen wonen.